The week's events

 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • January 7, 2019
 • January 8, 2019

  JV, V Girls Basketball vs Stratford Here 5:00, 6:30

  JV, V Girls Basketball vs Stratford Here 5:00, 6:30
 • January 9, 2019
 • January 10, 2019

  JH BB vs West Texas

  JH BB vs West Texas
 • January 11, 2019

  Little Eagle Rally

  Little Eagle Rally

  JV, V Girls, Boys Basketball at Boys Ranch

  JV, V Girls, Boys Basketball at Boys Ranch
 • January 12, 2019
  • January 13, 2019